Utrecht Symptoom Dagboek

Als patiënten in de palliatieve fase de ruimte krijgen om zelf prioriteiten te benoemen, kan de laatste levensfase naar eigen wens en behoefte invulling krijgen. De zorg kan hier dan zo goed mogelijk op worden afgestemd. Maar hoe maak je de wensen en behoeften van een patiënt in de palliatieve fase bespreekbaar? In de praktijk blijkt dit best lastig. Daarom ontwikkelden Academisch Hospice Demeter, Universiteit van Humanistiek en de VGVZ het Utrecht Symptoom Dagboek – 4 Dimensioneel (USD-4D).

Voor het invullen en raadplegen van het USD-4D door patiënten, naasten en zorgverlener is een web-applicatie ontwikkeld.